Alekse Šantića 2, 88000, Mostar
Dugoročno>>>

Lokacije

Adresa Mostarskog bataljona bb, Mostar, FBiH 88000, BiH
Telefon +387 61 839 140
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 0 EUR
 • Return: 0 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 08:00 - 17:00
 • Tue: 08:00 - 17:00
 • Wed: 08:00 - 17:00
 • Thu: 08:00 - 17:00
 • Fri: 08:00 - 17:00
 • Sat: 08:00 - 17:00
 • Sun: 08:00 - 17:00
Vrijeme pauze
 • Mon-Sun: 12:00 - 13:00
Adresa Ortiješ bb, Mostar, FBiH 88000, BiH
Telefon +387 61 839 140
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 0 EUR
 • Return: 0 EUR
 • Early Pick-Up: 12 EUR
 • Late Return: 12 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 08:00 - 17:00
 • Tue: 08:00 - 17:00
 • Wed: 08:00 - 17:00
 • Thu: 08:00 - 17:00
 • Fri: 08:00 - 17:00
 • Sat: 08:00 - 17:00
 • Sun: 08:00 - 17:00
Adresa Sarajevo bb, Sarajevo, FBiH 71000, BiH
Telefon +387 61 449 520
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 70 EUR
 • Return: 70 EUR
 • Early Pick-Up: 25 EUR
 • Late Return: 25 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 08:00 - 17:00
 • Tue: 08:00 - 17:00
 • Wed: 08:00 - 17:00
 • Thu: 08:00 - 17:00
 • Fri: 08:00 - 17:00
 • Sat: 08:00 - 17:00
 • Sun: 08:00 - 17:00
Adresa Kurta Schorka 36, Sarajevo, FBiH 71000, BiH
Telefon +387 61 449 520
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 70 EUR
 • Return: 70 EUR
 • Early Pick-Up: 25 EUR
 • Late Return: 25 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 08:00 - 17:00
 • Tue: 08:00 - 17:00
 • Wed: 08:00 - 17:00
 • Thu: 08:00 - 17:00
 • Fri: 08:00 - 17:00
 • Sat: 08:00 - 17:00
 • Sun: 08:00 - 17:00
Adresa Mahovljani bb, Banja Luka, RS 78250, BiH
Telefon +387 61 839 140
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 130 EUR
 • Return: 130 EUR
 • Early Pick-Up: 25 EUR
 • Late Return: 25 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 07:00 - 17:00
 • Tue: 07:00 - 17:00
 • Wed: 07:00 - 17:00
 • Thu: 07:00 - 17:00
 • Fri: 07:00 - 17:00
 • Sat: 07:00 - 17:00
 • Sun: 07:00 - 17:00
Adresa Međugorje bb, Međugorje, FBiH 88266, BiH
Telefon +387 061 839 140
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 20 EUR
 • Return: 20 EUR
 • Early Pick-Up: 25 EUR
 • Late Return: 37 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 08:00 - 17:00
 • Tue: 08:00 - 17:00
 • Wed: 08:00 - 17:00
 • Thu: 08:00 - 17:00
 • Fri: 08:00 - 17:00
 • Sat: 08:00 - 17:00
 • Sun: 08:00 - 17:00
Adresa Luke bb, Tuzla, FBiH 75000, BiH
Telefon +387 061 839 140
Naknada lokacije
 • Pick-Up: 110 EUR
 • Return: 110 EUR
 • Early Pick-Up: 25 EUR
 • Late Return: 25 EUR
Radno vrijeme
 • Mon: 08:00 - 17:00
 • Tue: 08:00 - 17:00
 • Wed: 08:00 - 17:00
 • Thu: 08:00 - 17:00
 • Fri: 08:00 - 17:00
 • Sat: 08:00 - 17:00
 • Sun: 08:00 - 17:00
Artic Trade ® 2022
Polica PrivatnostiDesign with ♥ by Laufer